Правила прийому до закладу

Метою діяльності  закладу є  надання  дітям та юнацтву позашкільної освіти, спрямованої на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, можливостей для творчого розвитку та самовизначення у вільний час, здобуття додаткових знань,  умінь та навичок за інтересами.

До  навчання  в  закладі залучаються  діти від 5 та молодь до 20 років.

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня;
 • вибір форми навчання, індивідуальних програм;
 • користування навчальною, науковою, виробничою базою  закладу освіти;
 • участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • участь у громадському самоврядуванні, організації дозвілля, побуту тощо;
 • призначення стипендій;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку  закладу;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

© ЗПО "Ковельська міська станція юних техніків"