Нормативно-правові документи

Міжнародно-правові акти

Конвенція ООН про права дитини 

 

Закони України

 1. Закон про освіту
 2. Закон про позашкільну освіту
 3. Закон  “Про захист населення від інфекційних хвороб”

Укази Президента України

 1. Про гранти Президента України для обдарованої молоді 
 2. Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді
 3. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
 4. Про Державну премію України в галузі освіти
 5. Про Національну доктрину розвитку освіти

Акти (постанови, розпорядження) Кабінету Міністрів України

 1. Національна рамка кваліфікацій
 2. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 3. Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів (від 05.04. 1994 .N 228)
 4. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг (від 8 серпня 2007 р. N 1019)
 5. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 № 433)
 6. Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17.08.2002 № 1133)
 7. Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах (від 20.08.2008 № 993)
 8. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (від 27.08.2010 № 796)

Накази Міністерства освіти України

 1. Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510)
 2. Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 № 651)
 3. Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (від 23.07.2010  № 736/902/758 – спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів)
 4.  Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників(від 06.10.2010 № 930)
 5. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (від 22.09.2011 № 1099)
 6. Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947)
 7. Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (від 31.10.2012 № 1230)
 8. Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення (наказ від 12.07.2017 № 1016, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 954/30822)
 9. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (від 09.09.2014 № 1008, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.09.2014 № 1166/25943)
 10. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріот (від 16.06.2015 № 641)
 11. Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи міністерства освіти і науки України  (від 14.08.2017 № 1157)
 12.  Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році 
 13. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (від 18.06.2015  № 1000/5) 

Листи Міністерства освіти і науки України

 1. Лист Міністерства № 1/9 – 586 від 11.11.2014 “Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи”
 2. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 “Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання”
 3. Лист Міністерства № 1/9-417 від 19.08.2014 “Про навчальні програми з позашкільної освіти”
 4. Лист Міністерства № 1/9-319 від 16.06.2014 “Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності”
 5.  Лист МОН від 18.03.2022 № 1/3544-22 “Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану”
 6. Лист МОН від 14.04.2022 № 1/4142-22 “Про організацію роботи закладів позашкільної освіти” 

© ЗПО "Ковельська міська станція юних техніків"